Autodesk Inventor Professional. Lista kursów - Fabian Stasiak CAD Consulting

Doradztwo, wdrożenia, specjalistyczne szkolenia w zakresie CAD i PDM
Doradztwo, wdrożenia, specjalistyczne szkolenia w zakresie CAD i PDM
Doradztwo, wdrożenia,
specjalistyczne szkolenia w zakresie CAD i PDM
Przejdź do treści
Oferta szkoleń z programu Autodesk Inventor Professional
Poziom: Kurs podstawowy
Ten poziom jest przeznaczony dla użytkownika początkującego. Uczestnik pełnego szkolenia z poziomu Kurs podstawowy będzie umiał modelować części i zespoły typowe dla konstrukcji maszyn, tworzyć dokumentację rysunkową wykonawczą, złożeniową oraz montażową, zarządzać zawartością zestawienia komponentów oraz prawidłowo administrować powiązanymi plikami części, zespołów i rysunków.
Poziom: Kurs zaawansowany
Ten poziom przeznaczony jest dla użytkowników, którzy potrafią biegle posługiwać się programem Inventor w zakresie jaki obejmuje poziom kursu podstawowego i teraz chcą poznać bardziej zaawansowane funkcje programu. Uczestnik wybranego szkolenia z poziomu Kurs zaawansowany będzie potrafił skutecznie zastosować w swojej pracy poznane tutaj nowe narzędzia i techniki pracy.
Poziom: Kurs Professional
Ten poziom przeznaczony jest dla użytkowników, którzy potrafią biegle posługiwać się programem Inventor w zakresie jaki obejmuje poziom kursu podstawowego i teraz chcą skorzystać w swojej pracy z wyspecjalizowanych modułów programu Inventor przeznaczonych do obliczeń wytrzymałościowych i dynamicznych oraz automatyzowania projektowania w wybranych zastosowaniach. Uczestnik szkolenia z poziomu Kurs Professional będzie potrafił użyć specjalistyczny moduł obliczeniowy lub automatyzujący pracę, będący tematem kursu.
Szkolenia dostępne na danym poziomie
Przejrzyj szkolenia dostępne w ramach danego kursu, klikajac kolorowy przycisk poniżej.
Nasze szkolenia są nastawione na naukę oprogramowania CAD poprzez wykonywanie ćwiczeń praktycznych bazujących na rzeczywistych przykładach
Standard szkoleń CAD Consulting
Szkolenia nastawione są na wykonywanie praktycznych ćwiczeń uczących właściwej metody podejścia do tematu i wskazujących najlepsze rozwiazanie. Przed szkoleniem nasi kursanci otrzymują odpowiednio skonfigurowany pakiet plików niezbędnych do zrealizowania programu danego kursu.
Oprogramowanie do prowadzenia szkolenia: TeamViewer Meeting
Na życzenie uczestnika wystawiamy certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
Przebieg szkolenia
Szkolenie internetowe jest prowadzone na żywo. Kursanci oglądają prezentację tematu, cel zadania i wykonują na swoich komputerach zaproponowane ćwiczenia. Prowadzący wykonuje ćwiczenia praktyczne równocześnie z uczestnikami. Wszyscy słyszą się nawzajem i mogą zadawać pytania prowadzącemu. Podczas trwania szkolenia należy dokonać takiego podziału ekranu swojego komputera, aby cały czas było widoczne okno z prezentacją prowadzoną przez trenera, natomiast w drugim oknie był dostępny program, w którym będą realizowane ćwiczenia. Idelanym rozwiązaniem jest zastosowanie dwóch monitorów.
Kurs podstawowy
Zakres kursu:
Każdy projekt składa się z części. Umiejętność sprawnego modelowania części, prawidłowego ich opisywania i tworzenia rysunków wykonawczych jest kluczowa w pracy z programem Autodesk Inventor.
Kolejny stopień wtajemniczenia początkującego użytkownika dotyczy budowania zespołów, przygotowywania zestawienia komponentów i tworzenia rysunków złożeniowych zawierających listy części.  
Niezbędną podstawową umiejętnością jest zarządzanie plikami modeli i rysunków z zachowaniem powiązań pomiędzy plikami.
Uzupełnieniem podstawowych umiejętności jest tworzenie reprezentacji pozycyjnych zespołów, widoków i stanów modelu, generowanie modeli uproszczonych oraz tworzenie prezentacji montażowych, widoków eksplodujących i podstawowych pokazów działania mechanizmów.
Na zakończenie kursu podstawowego przejrzymy najważniejsze elementy konfiguracji programu Autodesk Inventor. Więcej o kursie podstawowym...
Podstawy modelowania części. Rysunki wykonawcze.
Montaż zespołów, rysunki złożeniowe, zarządzanie plikami.
Prezentacje, dokumentacja montażowa, reprezentacje zespołów.
Konfiguracja programu Autodesk Inventor, dopasowanie do potrzeb.
Kod kursu: INV-KP1
Czas trwania: 3 x 6 godz
Cena szkolenia: 420 zł (brutto)
Kurs zaawansowany
Lista szkoleń:
Prawidłowo utworzone i zarządzane biblioteki komponentów kupowanych znacząco przyspieszają projektowanie i montaż zespołów oraz usprawniają tworzenie bezbłędnych zestawień kopmonentów kupowanych. Na tym szkoleniu poznasz zasady przygotowania bibliotek kopmonentów kupowanych, zawierajacych zarówno komponenty statyczne jak i parametryczne części iPart i podzespoły iAssembly kontrolowane tabelami wykonań oraz poznasz zastosowanie elementów iFeature i zobaczysz, jak modyfikować zawartość bibliotek Content Center, aby je lepiej dopasowac do swoich potrzeb. Więcej...
Biblioteki programu Autodesk Inventor
Kod kursu: INV-KZ1
Czas trwania: 1 x 6 godz.
Cena kursu: 160 (brutto)
Części z blachy mają szerokie zastosowanie w wielu maszynach i urządzeniach. Niniejsze szkolenie przeznaczone jest dla osób, które już biegle operują programem Autodesk Inventor w zakresie modelowania części i zespołów maszynowych i chcą teraz poznać narzędzia i techniki modelowania części z blachy oraz tworzenia dokumentacji rysunkowej części blaszanych. Więcej...
Modelowanie konstrukcji z blachy
Kod kursu: INV-KZ2
Czas trwania: 1 x 6 godz.
Cena kursu: 160 (brutto)
Konstrukcje z kształtowników są powszechnie stosowane w urządzeniach i maszynach przemysłowych. Niniejsze szkolenie uczy wykorzystania narzędzi generatora ram do budowania konstrukcji z kształtowników, tworzenia dokumentacji rysunkowej konstrukcji ramowych oraz uzupełniania biblioteki Content Center o własne kształtowniki. Więcej...
Modelowanie konstrukcji z kształtowników
Kod kursu: INV-KZ3
Czas trwania: 1 x 6 godz.
Cena kursu: 160 (brutto)
W programie Inventor typowe komponenty maszynowe, takie jak wałki i części współpracujące, sprężyny, przekładnie pasowe, przekładnie zębate, połączenia wpustowe i wiele innych, mogą być utworzone z użyciem wyspecjalizowanych kreatorów, które zapewniają także na obliczenia sprawdzajace. Na tym szkoleniu zobaczysz, jak można wykorzystać narzędzia programu Inventor do zaprojektowania kompnentów bazując na ich funkcji. Więcej...
Praca z generatorami komponentów maszynowych
Kod kursu: INV-KZ4
Czas trwania: 1 x 6 godz.
Cena kursu: 160 (brutto)
Szkice 3D i powierzchnie mają szerokie zastosowanie w modelowaniu bardziej skomplikowanych kształtów, w różnych operacjach edycyjnych w bryłach oraz w projektowaniu oprzyrządowania technologicznego. Ten kurs przeznaczony jest dla osób, które biegle modelują części bryłowe i chcą teraz poznać techniki modelowania z zastosowaniem powierzchni. Więcej...
Modelowanie powierzchniami.
Oprzyrządowanie na bazie kształtu wyrobu.
Kod kursu: INV-KZ5
Czas trwania: 1 x 6 godz.
Cena kursu: 160 (brutto)
Umiejętne zastosowanie parametryzacji, a także adaptacyjności na poziomie części i zespołów pozwoli na istotne zautomatyzowanie projektowania. Na tym szkoleniu poznasz sposób efektywnego wykorzystania parametryzacji części i zespołów oraz prawidłowe zastosowanie adaptacyjności do automatyzowania projektowania swoich wyrobów. Więcej...
Parametryzacja części i zespołów, adaptacyjność części, proste generatory wariantów, iCopy
Kod kursu: INV-KZ6
Czas trwania: 1 x 6 godz.
Cena kursu: 160 (brutto)
Język reguł iLogic pozwala na kontrolowanie wielu aspektów modeli części, zespołów i rysunków za pomocą łatwch do utworzenia reguł i może istotnie wspierać automatyzację projektowania. Na tym szkoleniu poznasz podstawy wykorzystania języka iLogic w modelach części, zespołów, w dokumentacji rysunkowej oraz poznasz sposób przygotowania i wykorzystania generatorów wariantów zespołów.  Więcej...
Podstawy iLogic. Reguły, formularze, generatory wykonań
Kod kursu: INV-KZ7
Czas trwania: 1 x 6 godz.
Cena kursu: 160 (brutto)
Kurs Professional
Lista szkoleń:
Testowanie wytrzymałości konstrukcji jeszcze na ekranie komputera znacząco zmniejsza koszty proptotypowania i przyspiesza dopracowanie projektu. To szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą zastosować dostępne w programie Autodesk Inventor Professional narzędzie do analizy wytrzymałości części i zespołów oraz konstrukcji ramowych utworzonych z kształtowników zawartych w Content Center. Więcej...
Analiza MES części, zespołów i konstrukcji z kształtowników
Kod kursu: INV-KPS1
Czas trwania: 1 x 6 godz.
Cena kursu: 180 (brutto)
Sprawdzenie dynamiki projektowanego mechanizmu, z uwzględniem mas komponentów i oporów ruchu pozwala na symulowanie rzeczywistych warunków pracy urządzenia i zmniejszy koszty proptotypowania. Na tym szkoleniu poznasz działanie modułu do symulacji dynamicznej zespołów zawartego w programie Autodesk Inventor Professional. Więcej...
Symulacja dynamiczna zespołów
Kod kursu: INV-KPS2
Czas trwania: 1 x 6 godz.
Cena kursu: 180 (brutto)
W wielu urządzeniach mechanicznych znajdują się rozbudowane instalacje rurowe, przeznaczone do różnych celów. Autodesk Inventor Professional oferuje wyspecjalizowany moduł do projektowania instalacji rurowych zgodnych z wymaganiami standardów. Na tym szkoleniu poznasz narzędzia automatyzujące projektowanie przebiegów instalacji rurowych. Więcej...
Projektowanie przebiegów instalacji rurowych
Kod kursu: INV-KPS3
Czas trwania: 1 x 6 godz.
Cena kursu: 180 (brutto)
Obecnie każde urządzenie mechaniczne jest zasilane energią elektryczną. Zaplanowanie przebiegów i przewodów układu sterowania i mocy jeszcze na modelu komputerowym ułatwia optymalizowanie konstrukcji. Na tym szkoleniu poznasz, zawarty w programie Autodesk Inventor Professional, moduł do projektowania przebiegów kablii i wiązek przewodów na bazie schematu połączeń elektrycznych. Więcej...
Projektowanie przebiegu wiązek przewodów i kabli elektrycznych
Kod kursu: INV-KPS4
Czas trwania: 1 x 6 godz.
Cena kursu: 180 (brutto)
Fabian Stasiak CAD Consulting
95-070 Wola Grzymkowa; ul. Miętowa 14
NIP: 9471488833; REGON:101730453
Dane firmy:
Dane firmy:
Fabian Stasiak CAD Consulting
95-070 Wola Grzymkowa; ul. Miętowa 14
NIP: 9471488833; REGON:101730453
+48 609 157 162
Dane firmy:
Fabian Stasiak CAD Consulting
95-070 Wola Grzymkowa; ul. Miętowa 14
NIP: 9471488833; REGON:101730453
Bookmark and Share
Wróć do spisu treści